Le 15 mai 2009

    "Wet continuiteit ondernemingen - De eerste commentaar" : la version flamande de mon livre est sortie hier de presse
 

Le Soir de ce matin (p. 7) me montre avec Rudy Aernoudt, hier matin à sa conférence de presse, échangeant nos livres sortis de presse le même jour. Hasard de circonstances ! Mais occasion saisie pour rappeler combien je regrette que son adhésion au MR, entérinée par l'intergroupe parlementaire à une majorité écrasante un vendredi soir, ait été remise en cause dès le week-end suivant. J'y reviendrai.


 

 

Voici en attendant la lettre d'information sur ce livre publiée par Intersentia, mon éditeur. Pour mémoire la version française du livre est parue il y a quelques semaines chez Anthémis.

Points d'actualité antérieurs
Imprimer ce document

 

Wet Continuïteit Ondernemingen

De eerste commentaar

2009 | ISBN 978-90-5095-928-5 | xii + 221 blz. 59 euro | paperback

Een eerdere versie van deze uitgave bestaat in het Frans en is uitgegeven door Anthemis onder de titel La nouvelle loi sur la continuité des entreprises,
ISBN 978-2-87455-186-4.

A. Zenner

De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is vooral vernieuwend wat betreft de mogelijkheden die ze biedt aan ondernemingen in moeilijkheden. De wet reikt mogelijkheden aan om in te grijpen van zodra de problemen zich stellen.

De onderneming staat niet langer voor de keuze tussen gerechtelijk akkoord of faillissement, maar beschikt integendeel over een waaier aan opties, gaande van zeer vrije oplossingen, zoals het minnelijk akkoord, eventueel uitgewerkt en afgesloten met de hulp van een ondernemingsbemiddelaar, tot striktere regelingen, zoals de gedwongen overdracht onder gerechtelijk gezag, met tussen beide het klassieke systeem van collectief plan tot schuldenregeling, voorgesteld aan alle schuldeisers.

Dit boek bevat de eerste artikelsgewijze commentaar van de nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving is niet alleen van toepassing op kooplieden en handelsvennootschappen, maar ook op landbouw- en burgerlijke vennootschappen, uitgezonderd de vrije beroepen.

Verschillende netelige aspecten uit de vorige wetgeving, met name op het vlak van de rechten van de schuldeisers en de samenloop bij het opstarten van de procedure, werden uitgeklaard. Ook de evolutie van de cassatierechtspraak aangaande de gelijkheid van schuldeisers en het begrip “openbare orde” inzake de zogenaamde “zekerheden die voortkomen uit de praktijk”, wordt behandeld.